Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Οι φίλοι της Παράδοσης στη Manisa...

Οι φίλοι της παράδοσης στη Manisa

ΑΤΤΑΡΙΣ - Ερυθραία Μικράς Ασίας

Ίσσος - Σουρουντίνα (Καππαδοκία)

ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΑΝΤΗΛΙΩΝ - Καππαδοκία

Μότα γλέχα - Χορός των Μαντηλιών (Καππαδοκία)

Κόνιαλι - Καππαδοκία (Οι φίλοι της Παράδοσης)

Σουρουντίνα - Καππαδοκία (Οι φίλοι της Παράδοσης)

Αγίου Βασιλείου - Καππαδοκια (Οι φίλοι της Παράδοσης)

Φάρασσα Καππαδοκίας (Οι φίλοι της Παράδοσης)

Γαϊτάνι - Ζωναράδικο - Κουλουριαστός (ΕΒΡΟΣ)

Αλφαβητάρι Ζακύνθου (Οι φίλοι της Παράδοσης)

ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΑΝΤΗΛΙΩΝ - Καππαδοκία

Λετσίνα - Πόντος (Οι φίλοι της Παράδοσης)